Unimot nie wyklucza, że dywidenda za 2022 rok będzie większa niż 30 proc zysku netto

Unimot nie wyklucza, że dywidenda za 2022 rok będzie większa niż 30 proc zysku netto

Unimot ma ponad 25 lat doświadczenia na rynku paliwowym, a od marca 2017 r. Spółka zadebiutowała na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Ustawa przede wszystkim negatywnie wpłynie na Tradea. Pośrednio więc będzie miała wpływ na wyniki grupy, choć zarząd zaznacza, że nie jest to ogromy problem Przegląd brokera AXITrader: warunki handlowe i zalety firmy dla UNIMOT. Tak wysoka wypłata przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 11,35% licząc po kursie zamknięcia z czwartku, 20 kwietnia. Dodatkowo 8,6 mln zł przeznaczone zostanie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a 1,08 mld zł na kapitał zapasowy, który może być w przyszłości także przeznaczony na dywidendę.

Unimot wypłaci 13,69 zł dywidendy na akcję za 2022 rok

Spółka ta ma na celu osiągnięcie efektu synergii w prowadzonej działalności, co zwiększy efektywność działania Grupy. Wszystkie te założenia wyglądają bardzo dobrze i długofalowo powinny przełożyć się na wzrost dywidendy płaconej na jedną akcję. Unimot wypłacił w 2020 roku najwyższą dywidendę w swojej historii. W kolejnym roku 2021 będzie prawdopodobnie jeszcze wyższa. Unimot wypłacił dywidendę 25 czerwca 2021 roku w wysokości 1,97 zł. Ostatni dzień, w którym można było kupić akcje Unimot, aby otrzymać dywidendę to 1 czerwca 2021 roku.

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy

M3 przeznaczonych do przewozu oleju napędowego i benzyn. Floty wagonowej przeznaczonej do przewozu tych produktów na 2023 rok. Wagony będą sukcesywnie dostarczane do końca marca 2023 r., a wartość inwestycji wyniesie 15,5 mln euro (tj. ok. 75,7 mln zł)” – wyjaśnia Adam Sikorski.

Kurs złotego powinien ustabilizować się w najbliższych dniach

Jak poinformowała spółka, rekomendacja zarządu dotycząca podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r. Jest zgodna z polityką dywidendową dostosowaną do nowej struktury organizacyjnej i kapitałowej Grupy, która obowiązuje począwszy od podziału LSEG Hits € 1 Bilion Milestone Wśród Pięcioletnie Turkusowa Anniversary Plato zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. Polityka ta określa długoterminowy cel w zakresie minimalnego poziomu dywidendy, która będzie wyliczana na podstawie osiąganych wyników skonsolidowanych, a nie jednostkowych.

Erbud wypłaci 1,68 zł dywidendy na akcję za 2023 rok

Skumulowany zysk netto na poziomie 1 mld zł, udział segmentów przejściowych i transformacyjnych w EBITDA na poziomie 40%, a także inwestycje w biznesy transformacyjne na poziomie 700 mln zł. Unimot jest członkiem stowarzyszenia AVIA International – skupiającego ponad 3100 stacji paliw w Europie. Pod marką AVIA firma UNIMOT rozwija w Polsce sieć stacji paliw oraz sprzedaje pozostałe produkty i usługi ze swojej oferty. “Pracujemy nad strategią, ale zmiany otoczenia oraz wewnątrz grupy (przejęcie aktywów Lotos Terminale) powodują, że można się spodziewać nowej strategii w przyszłym roku” – czytamy dalej. – Pracujemy nad strategią, ale zmiany otoczenia oraz wewnątrz grupy (przejęcie aktywów Lotos Terminale) powodują, że można się spodziewać nowej strategii w przyszłym roku – czytamy dalej. Zarząd Unimotu potwierdził również, że nowej strategii spółki należy się spodziewać w 2023 roku.

AC wypłaci 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 r.

  1. Jeśli chodzi o wyniki operacyjne wypracowane w I kwartale 2024 r.
  2. Zarząd będzie rekomendował ZWZ, by zysk w kwocie 112 mln zł przeznaczony był na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 13,69 zł na 1 akcję, natomiast pozostałe 5 mln zł przeznaczone było na kapitał zapasowy.
  3. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnychi gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w 2022 r.
  4. Propozycja wypłaty, mimo że rekordowa, jest zgodna z polityką dywidendową, która zakłada rekomendowanie minimum 30% skonsolidowanego zysku netto na dywidendę.
  5. PZU to prawdziwa spółka dywidendowa z długą historią wypłat.
  6. Unimot miał 43,2 mln zł skorygowanej EBITDA w I kw.

Zarząd odniósł się także do procesu przejęcia aktywów Lotos Terminale. Będzie miało ono znaczący wpływ na wyniki grupy. Obecnie proces nie jest sfinalizowany i Lotos Terminale nie są uwzględniane w wynikach, ale mogą być widoczne już w przyszłym roku. Więc de facto te pieniądze Przegląd brokerów do wkładu własnego mieliśmy odłożone z poprzednich lat. Więc jest miejsce na to, żeby były pieniądze na zakup terminali, na jeszcze pewne inne inwestycje i akwizycje, o których komunikowaliśmy, i na to, żeby się podzielić tym sukcesem z akcjonariuszami w postaci dywidendy.

Unimot publikuje wyniki za 2022 r. i rekomenduje wypłatę dywidendy

Tak więc zarząd bezwzględnie będzie głosował i wnioskował do rady nadzorczej o poparcie tego wniosku” – zapewnia prezes Unimot, Adam Sikorski. Grupa Unimot opublikowała rekordowe dane finansowe za 2022 r. Jednocześnie zarząd spółki ogłosił propozycję najwyższej w historii dywidendy. Zaproponowana wartość dywidendy jest niemal 7-krotnie wyższa od poprzednich wypłat. Skonsolidowany zysk netto Grupy Unimot wyniósł w 2022 r.

Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w 2022 r. UNIMOT zamierza powrócić do wypłaty dywidendy już w przyszłym roku. Polityka dywidendowa została utrzymana i inwestorzy mogą spodziewać się przeznaczenia na wypłatę 30% zysku netto. Po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej spółki, zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu wypłaty znacznej części zysku w postaci dywidendy w wysokości 13,69 zł na jedną akcję. Pozostałą część zysku netto osiągniętego w 2023 r., czyli 1 mld 630 mln 860 tys. Zł, zarząd rekomenduje, aby została przeznaczona na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej.

Działania w zakresie dwóch podstawowych filarów mają na celu dywersyfikację źródeł przychodów Grupy Unimot. Dzięki utrzymaniu pozycji niezależnego lidera w zakresie importu oraz dystrybucji paliw płynnych, firma planuje finansowanie budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. W nowo przyjętej strategii, zarząd zakłada dwa podstawowe cele.

Skonsolidowane przychody w tym okresie wyniosły mln zł i są wyższe o 83% r/r. Zaś zysk netto wyniósł w III kwartale 41 mln zł w porównaniu do 4 mln zł w III kwartale rok wcześniej. Spółka wygenerowała 180 mln gotówki w III kw. Wynik na poziomie skonsolidowanej i skorygowanej EBITDA grupy wyniósł 513,7 mln zł, czyli był ponad 7-krotnie wyższy w porównaniu do roku 2021. Zaś skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 373,9 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 400% w stosunku do roku poprzedniego. Przychody w wysokości 13,4 mld zł i 3,7 mld zł w czwartym kwartale 2022 r.

Previous Online Spor Bahisleri Şirketi Ve Casin

Leave Your Comment

Connect With Us

Bungoma Municipal Building-Office of The Governor,

Opposite Huduma center along Moi avenue

P.O Box 437-50200


Mon – Fri: 8:00 am – 5:00 pm

CountyNews & Updates

The latest County news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

Copyright 2023© Bungoma County Government. All Rights Reserved